Akrep Burcu (24 Ekim / 22 Kasım)

0
198

Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Akreplerin en belirgin özellikleri sezgisel duygusallıklarıdır. İnsan zihnini çok iyi anlayabilir ve ön sezileriyle çevrelerindeki insanların adımlarını önceden tahmin edebilirler.  Akrepler hırslıdırlar. Kafalarına koydukları şey her neyse, ona ulaşabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Yoğun ve güçlü zihinleriyle tüm enerjilerini hedeflerine ulaşmak için kullanabilirler.

Akrep Burçları hırslı oldukları kadar gücü ellerinde bulundurmayı severler. Bu özellikleri açık gözlülükleriyle de birleşirse, tehlikeli olabilirler.

Akrepleri anlatacak 2 kelime vardır. Yaşam ve Ölüm. Akrepler için her zaman 2 uç vardır ve akrep her zaman tek bir taraftadır. Onları tanımlamak oldukça zordur. Üstün kişiliklidirler. Yarım yamalak işlerden hoşlanmazlar. Yaşamın her alanında tutkuları vardır. Yaşam güçleri olduğu kadar fiziksel güçleri de kuvvetlidir. Gözler onlar için önemlidir. Güçlerini gözlerinden okuyabilirsiniz. Felsefeleri yâ hep ya da hiçtir. Şımarık, bencil ve yalancı insanları sevmezler.

Bazen patavatsız, kaba olurlar. Uzlaşmaya kolay kolay yanaşmazlar. Düşüncelerinin doğrultusunda davranırlar. Dikkate alınmaktan hoşnut olurlar. Kuşkucudurlar, bu yüzden onları kolayca inandıramazsınız. İnandıklarını da sonuna kadar savunur ve bunun için gereken mücadeleyi verirler.

Nefret ve eylemleri kişiseldir. Bu burçta doğanlar işlerini tek başına yapmayı severler. Yaşam onlar için ciddi bir iştir. Sabır, özen ve ilgiyle çalışırlar. Hedeflerine kilitlenirler. Akrepler kendilerini kandırmaz, gerçeklerle yüzleşirler. Zayıf akrepler zehirlerini içlerine akıtır ve kendi yıkımlarına neden olurlar. Kötü bir akrep ise öç almak için elinden geleni yapar. Gücünü olumlu yönde kullanırsa iyi bir önder olur.

Kendisine verilen bir armağanı ya da yapılan bir iyiliği asla unutmaz ve karşılıksız bırakmaz. Din ve teoloji özel ilgi alanıdır. Akrep erkeği yenilmek ve yılmak nedir bilmez. Akrepler kendi yasalarını uygularlar bir başkasının kendileri için ne düşündükleri onu zerre kadar ilgilendirmez, kendi bildiğini okur.

Cinsellik yaşamlarının bir parçası olduğu için çok önemlidir. Ölüm ise onlar için yaşamın diğer bir gerçeğidir. Flört etmeyi severler. Duygusal ilişkileri sıcak ve samimi olmasına rağmen ilişkilerinde istikrar pek gözlenemez. Yönetmeyi sevdiklerinden hem yakınlarını hem de arkadaşlarını yönetmeyi severler.

Akrep erkeği tutkulu ve heyecanlı, aynı zamanda kötü kıskançtır. Kişiliğini istekleri yönetir. Bu isteklerim gerçekleştirmek için her türlü zorluğu aşar. Karşı konulmaz karizması onun hazinesidir. Tutkusunu kontrol etmekte zorlanabilir.

Akrep kadınlarının ise seks merkezli yaşam tarzları vardır. Ateşli ve çekici kadınlardır. Aşık olduğunda aşkı için savaşır. Buna rağmen sadık kalması zordur. Çok çalışmayı ve eğlenmeyi sever.

Akrep erkeği gibi akrep kadını da tutku esiridir. Akrep kadını derin, gizemli bir güzelliğe sahiptir. Çekici, gururlu ve güvenlidir. Bilinmeyenleri araştırmaya ve öğrenmeye meraklıdır fakat anlaşılmaz bir şekilde bütün araştırmalarından ve deneyimlerinden sapasağlam çıkar.

Akrep kadını güçlü ve değerli bulduğu kişilere inanılmaz bir sadakat gösterir. Zayıflıklara tahammül etmez. Her şeyine sahip çıkan bir insandır, fakat kendisine sahip çıkılmasını istemez. Akrep kadını yaşama hırsı içinde bazen neredeyse sizi boğacak, fakat gerçek bir fırtınada, soğuk kanlı, sakin mantığı ve çelik gibi gücü bir can kurtaran olacaktır.

Akrep anne ve babalar kendilerini çocuklarına adarlar. Onlarla ilişkileri biraz serttir. Çocuklarının soru sormasına izin vermezler. Bu burçta doğan çocuklara enerjilerini doğru kullanmayı öğretmek gerekir.

Kendilerini övmeyi ve sosyal çevrelerindeki kişiler tarafından övülmeyi severler. Geniş kitleler tarafından tanınmak ve saygı görmek isterler.

Akrepler, hassas oldukları için kendilerine zarar veren insanlara karşı fazlasıyla acımasız olabilirler. Aşırı derecede kıskançtırlar ve bazı durumlarda özellikle kıskandıkları kişilerle bir arada bulunmak isterler.

Daima aşırı uçlarda yaşarlar. Hayat görüşleri “ya hep, ya hiç” prensibine dayanır. Yaşamlarında renkler yoktur. Var olan renk sadece siyah ve beyazdır. Olanla yetinmek, ortalarda kalmak onlara hiç mi hiç uymaz. Hedefleri daima, her şeyde derinleşmek, en zirveye ulaşmaktır. Bir şey, “ya olacaktır, ya olacaktır”. Olursa olur, olmazsa olmaz değildir.

Onlar pek çok kişinin göremediği çok farklı ve gizli noktaları görebilir, birbirine bağlayabilir ve bir sonuç elde edebilirler. Asla olayların, konuların kıyısında kalmazlar. Araştırır, analız eder ve sırlarına inerler. Hangi konuyu, hangi alanı seçerlerse seçsinler sonunda mutlaka başarılı olacaklardır. Zaten başarılı olma isteği onlarda bir hırs şeklindedir. Fakat bu hırs ters dönüp en aşağılara düşmeleri de mümkündür. Kimselerin onları geçmelerine izin vermezler. Zirvede onların bayrakları dalgalanmalıdır.

Geçinilmesi oldukça zor insanlardır. Onları memnun etmek zordur. Mutlaka bir yerden bir huzursuzluk çıkaracak şey bulurlar, mantıklı ya da mantıksız.

Son derece kıskanç ve kincidirler. Kendilerine yapılan kötülük saydıkları şeyleri asla unutmazlar ve öç almadan rahat etmezler.

Genellikle davranışlarında başkalarına nispet ya da öç alma duygusu yattığından, uzun vadede de olsa haksızlık yaptıkları şeyler neticede kendilerine zarar verir. Kendi kendisini mahveder. Yanı, artık kaçacak delik bulamayan akrebin kendi iğnesiyle zehrini kendine sokması gibi.

Çok iyi bir dost fakat bir o kadar da çok kötü düşmandırlar. Sevdiğinin, kendine bağlı olan kişilerin her ihtiyacını, ondan önce düşünür ve yardım eder. Onun için her şeyi yapar. Son derece sadık ve düşünceli bir dost olur. Fakat kızdırırsanız, bir kötülük yaparsanız ya da onun isteklerine ters düşerseniz yandınız. Sizi asla rahat bırakmaz. Nefreti sonsuzdur.

Gizlilik, suskunluk ve kararlılık önemli özellikleridir. Kendini saklar fakat herkesin sırlarını öğrenmek ister. İyi bir gözlemci, iyi bir dinleyicidir. Sır tutar. Zaten kendisi çok konuşmaz. Daha ziyade dinlemeyi tercih eder. Yüzünde soğuk bir ifade vardır, ancak az kullandığı gülmesiyle yüzü ışıklanır ve ısınır. Emir almak, hükmedilmek, güdülmek için var değildir. Kimsenin boyunduruğu altına girmez.

Seks gücü fazladır. Son derece çekici, gizemli ve seksidir. Sevdiği kişi sadece onun olmalıdır. Bu konuda çok kıskançtır. Olur olmaz şeyler için sevdiğini suçlar. Fakat sonuçta onun gibi çıkmaz ve pişman olur.

Aldatılırsa, bir ajan gibi araştırır, bulur ve elinden geleni ardına koymaz. Acımasız olur. Arkadaşlarını da başkalarıyla paylaşmak istemez. Şayet sevdiği kişi sadıksa o zaman, yuvasına bağlı ve onları çok fazla düşünen, ihtiyaçlarını yerine getiren biri olur.

Ölüm, ölüm ötesi, mistik, felsefi, bilim ve dinî konular ilgi alanı içindedir. Bu konuları araştırmak, derinliğine inip sırlar bulmak ister. Sezgileri de çok güçlüdür. Bu yolla aldıklarını iyi değerlendirir.

Gizli işler planlama, uygulamada çok başarılıdır. Az konuşmayı başarabildiği için, sinsice, sessizce iş yürütmek onun için çok kolaydır.

Şiddet, öfke, geçimsizlik, normal dışı istekler, seks düşkünlüğü, kuşku kuruntu, kendi hatalarının acısını başkalarından çıkarma, tatminsizlik ve hırslı istekleri yüzünden etrafındakilere hayatı zehretme gibi durumlar hep Akrep Burcu insanlarında görülen hallerdendir.

Diğer uçta da üstün bir Akrep tipi vardır. Bunlar aklını kullanan, gayretli, hırslı fakat başarmak için, sezgi ve analiz güçleriyle ileriyi görerek toplumda zirve noktasına gelebilmiş, insanlığa faydalı, yetenekli ve kesin başarılı insanlardır. Fakat yine de zor insanlardır.

Şöyle ya da böyle, neticede Akrep insanıyla geçinmek oldukça zordur. Çünkü kendini asla açmaz. Buna karşın, karşısındakinin zayıf ve kuvvetli yönlerini çok iyi görür ve böylece istediği gibi davranır. Yani ipler onun elindedir. Maddeye, paraya önem verir. Tutucudur. Aldığı kararlardan asla dönmez. Çok güçlü ve sabırlıdır. Kolay kolay kimseye güvenmez. Dostu yok gibidir. Arzusu sürekli güven içinde olmaktır.

Dostluk ya da beraberliklerinde hakim unsur maddi ya da manevi menfaat duygusu ağır basar. Kolayca nankörlük yapabilir. Dostluklarından hiçbir zaman emin olunmaz; arkadan vurabilirler.

Sadistçe yönleri de vardır. Hem korkar, hem de kendi canının yanmasından adeta zevk alırlar. Bedensel acı adeta ona zevk verir. Yani başkalarına yaptığı gibi kendine de acımasız davranabilir. Ölümden ve kan görmekten korkar.

Ayrıca kendi düşüncelerinin, gizli planlarının başkaları tarafından anlaşılacağı düşüncesi onu çok tedirgin eder. Onun için susar. Yaşam boyu hırslan, enerjileri, kin ve nefretleri, yaşam hırsları asla bitmez. Adeta ölüme meydan okurlar.

Olayları analiz etme, derinliğine inerek bulduklarını birbirine bağlayıp sonuç çıkarmada çok cin fikirlidir. İyi bir dedektif, ajan ya da zor ve gizli işleri çözümleyici olur. Ayrıca hemşirelik, doktorluğun ağır dalları ve gizemli sanatkarlık onlar için çok uygun alanlardır.

 

Akrep Burcu’nun olumlu Özellikleri:

 • Sezgisellik
 • Akıl okuyabilme
 • Zihinsel yoğunluk
 • Hırs
 • Derine inen
 • Araştıran
 • Seksi
 • Keskin
 • Güçlü
 • Karmaşık
 • Duygusal
 • Gizemli
 • Şehvetli
 • Tutkulu

 

Akrep Burcu’nun olumsuz Özellikleri:

 • Açgözlülük
 • Kibir
 • Kıskançlık
 • Takıntı
 • Kuşkucu

 

Grubu: Su, negatif

Gezegen: Plüton

Uğurlu günü: Salı

Uğurlu sayısı: 8, 9, 53, 783, 6591

Uğurlu taşı: Topaz, Opsidyen, Ametis, Sitrin

Uğurlu renkleri: Canlı kırmızı, Siyah

Uğurlu çiçekleri: Kırmızı karanfil, Hanımeli, Ateş çiçeği

Uğurlu kokuları: Misk, Manolya,

 

Parfüm Önerileri:

1. Elie Saab Le Parfum
2. Tom Ford Black Orchid
3. Yves Saint Laurent Opium

 

Uğurlu müzik: Marşlar ve canlı parçalar

Belirgin özelliği: Gizem

Negatif yönü: Merhametsizlik ve ihmalkarlık

İsteği: Yaşam boyu güvenlik

Anlaştığı burçlar: Yengeç, Balık

Anlaşamadığı burçlar: Boğa, Aslan, Kova

Kariyerine yardımcı olacak burç: Aslan

Duygusal açıdan destekçi burç: Kova

Maddi açıdan en yardımcı burç: Yay

Evlilik için uygun burç: Boğa

 

Akrep Burcu Ünlüleri:

Hz. Muhammed, Alain Delon, Rock Hudson, Martin Luther, Alfred Nobel, Pablo Picasso, Marie Curie, Indira Gandhi, Katherine Hepburn, Mesut Yılmaz, M. Kemal Atatürk…

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz