Sigortacılıkta Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi

0
182

Sigorta sektörü, iletişimin en yoğun olduğu sektörlerdendir. Dolayısıyla iletişim ve olası iletişim krizleri açısından da potansiyeli yüksektir. Peki sigorta sektörünün algısını yukarı çekmek ve güven tesis etmek için neler yapılabilir? Sigorta sektörüne karşı oluşan ya da oluşabilecek olumsuz algıyı asgari seviyeye indirmek için hangi adımlar atılmalı? Bu sorulara yanıt aramak ve söz konusu yanıtı sizlerle paylaşmak için, bu ay “Sigortacılıkta dijital PR ve online itibar yönetimi” konusuna değineceğiz.

Konu Başlıkları

Öncelikle kavramları anlayarak konuya giriş yapalım…

İtibar, Türk Dil Kurumu’na göre “saygınlık” olarak ifade edilse de kavramı tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla, insanların, kişi ya da kuruluşlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz değer yargılarının tümünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ana yargıya “İtibar” diyebiliriz. Marka, kurum veya kişilerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olmasının yanı sıra özünde “güven” barındırır.

İtibar Yönetimi ise bir kişi, kurum veya markanın, toplum ve rakipleri nezdindeki algısal değeri ile oluşan, tutum ve yargıları güçlendirmek, etkilemek ve kontrol altında tutmak için yürütülen tüm faaliyetler olarak açıklanabilir.

Olumlu bir itibar oluşturmanın esas olduğu itibar yönetiminde, kurum veya kişinin itibarına gelebilecek her türlü risk ve olumsuzluklarda, belirlenen stratejiler doğrultusunda, mevcut kriz ya da durumdan en az hasarla çıkılmasını sağlayacak manevralar gerçekleştirilmedir.

İtibar yönetimini doğru yapmış olan firmaların satışlarının, rakiplerine göre daima artış eğiliminde olduğunu ve her hangi bir kriz ile karşı karşıya kaldıklarında hedef kitlesi ve toplum nezdinde ki toleransının çok daha yüksek olduğunu unutmayalım.

Sigorta Sektörünün itibarlaşma adımları

 “İtibar” kavramını Sigorta sektörü özelinde ele aldığımızda atılması gereken adımları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Öncelikle kurum kültürü ve imajına uygun mesajları belirlemek elzemdir. Stratejiye uygun mesajlar tasarlamak ve bu noktada müşteri odaklı anlayışı ön plana almak, itibarlı kurum algısı oluşturmanın olmazsa olmazıdır. Verilen mesajların birbiri içerisindeki tutarlılığı da bir diğer önemli husustur. Aksi takdirde itibarın özündeki güven duygusu sarsılabilir. Mesajlar tekrarlanmalı ve süreklilik arz etmelidir. Sigorta sektörünün dinamik yapısı da düşünüldüğünde, tekrar ve süreklilik olayının sağlıklı yürümesi için tam da bu noktada işin içine “dijitalleşme” gerekliliği giriyor. Bu gerekliliğin sonucu olarak da “Dijital PR” ortaya çıkıyor.
  2. Önceki yazımda da (Dijitalleşmenin 10 altın kuralı) aktardığım üzere, Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi’ni doğru uygulamanın kurallarından biri de, tüm bu süreçleri yürütebilecek bir proje yöneticisinin olması. Böylece, dijitalleşme sürecinin iyi yönetilebilmesi sağlanırken, burada oluşacak aksaklıklar ve olası itibar kaybının önüne geçilecektir.
  3. Yine aynı şekilde gelişmiş bir sigorta platformu kullanmak ve acentenizin dijitalizasyon sürecini planlamak, oluşabilecek aksaklıkları ve sonucunda gerçekleşecek olan prestij kaybını önlemek için önemli bir noktadır.
  4. Web tabanlı satış ve pazarlama faaliyetleri, mobil teknoloji kullanımı da kurumların itibar sürecine katkı sağlamaktadır. Günümüz koşullarında kolay ulaşılabilir olmak, algılamadaki çıtayı yükseltmektedir. Kısacası, sigorta sektörü gibi dinamik bir sektörde faaliyet gösteren kurumların, tüm birim ve süreçleriyle dijitale evrilmesi, PR ve itibar yönetimi sürecinin en önemli adımıdır. Teknolojinin cepte taşınabilir hale gelmesi, kurumların dijital çağa bir an evvel entegre olmaları için “acil eylem planı çağrısı”dır diyebiliriz.
  5. Mesajların kesintiye uğratılmadan sunulmasının yanı sıra bunu hangi kanallar vasıtasıyla yaptığımız da önemli tabi. Geleneksel medyanın (tv, radyo, gazete, dergi vs.) tahtını sosyal medyaya devrettiği günümüzde, mesajların sosyal medya üzerinden aktarılması da bir gereklilik olmuştur. Fakat sosyal medya yönetiminin de özel bir strateji ve plan ile yönetilmesi gerektiği de göz ardı edilmemeli.
  6. Online itibar yönetimindeki bir diğer önemli konu ise arama motoru pazarını etkili şekilde kullanmaktır. İnternet pazarının ve sosyal medyanın bu kadar güçlendiği bir dönemde hem mesajlarımızı vermek hem de satışımızı gerçekleştirmek için bu pazarlarda olmamak, hem itibar kaybına hem de satışlarda rakiplerin gerisine düşmeye sebep olacaktır.

Dijitalleşmenin bu denli önemli bir noktaya geldiği günümüzde sigorta sektöründe de acentelerin dijitalleşmeden uzak kalması düşünülemez. Dijitalleşme ile birlikte sigorta sektörü, ürün tasarımı ve üretimi, pazarlama ve kanal yönetimi, operasyon ve satış süreci yönetimi, yeni kanallar ile entegrasyonlar, detaylı raporlama gibi alanlarda yeniden tanımlanıyor. Yeniden tanımlanan sigorta sektöründe acentelerin rakiplerinden geri kalmaması için dijitalleşmeye, dijitalleşen dünya ile dijital PR ve online itibar yönetimine önem vermesi gerekmektedir.

Acentenizin dijitalleşmesi, dijital PR ve online itibar yönetimi ile ilgili sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz.

Web: www.acercrea.com

E-mail: fatih.acer@acerpro.com.tr

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fatih-acer-843571164/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz